• امروز جمعه سی ام فروردین 1398 

صدور رای و نظریه حقوقی موقوفات

صفحه ی اصلی / صدور رای و نظریه حقوقی موقوفات

نام خدمت :صدور رای و نظریه حقوقی موقوفات
زمان میانگین برای سرویس : ۱ هفته
قوانین و مقررات مرتبط با خدمت : قوانین مربوط به موقوفات موقوفات و بقاع متبرکه