• امروز جمعه سی ام فروردین 1398 

رسیدگی به امور خادمین و هیات امنا موقوفات ، امامزادگان ، بقاع متبرکه و مساجد

صفحه ی اصلی / رسیدگی به امور خادمین و هیات امنا موقوفات ، امامزادگان ، بقاع متبرکه و مساجد

نام خدمت : رسیدگی به امور خادمین و هیات امنا موقوفات ، امامزادگان ، بقاع متبرکه و مساجد
زمان میانگین برای سرویس : ۱ هفته
قوانین و مقررات مرتبط با خدمت : قوانین مربوط به بقاع متبرکه