• امروز چهارشنبه بیست و یکم آذر 1397 

ارائه مفاصا حساب به متولیان

صفحه ی اصلی / ارائه مفاصا حساب به متولیان

نام خدمت :ارائه مفاصا حساب به متولیان
زمان میانگین برای سرویس : 1 هفته
قوانین و مقررات مرتبط با خدمت : قوانین مربوط به موقوفات غیر متصرفی