• امروز چهارشنبه بیست و یکم آذر 1397 

ارايه خدمات حقوقی ومشاوره ای در خصوص رقبات وقف

صفحه ی اصلی / ارايه خدمات حقوقی ومشاوره ای در خصوص رقبات وقف

 نام خدمت : ارايه خدمات حقوقی ومشاوره ای در خصوص رقبات وقف
زمان میانگین برای سرویس : 1 روز
قوانین و مقررات مرتبط با خدمت : --
مدارک مورد نیاز برای انجام خدمت : ارائه درخواست کتبی - 
نحوه دسترسی به خدمت : مراجعه به ادارات و یا دفاتر نمایندگی مستقر در مراکز شهرستانها
 
1- درصورت نياز اشخاص به خدمات مشاوره ای در خصوص رقبات موقوفه – ارايه در خواست کتبی  مبنی بر درخواست خدمات مشاوره ای به مدير کل – ارجاع به وکيل دادگستری مستقر در اداره – انجام خدمات مشاوره ای از سوی وکيل به صورت رايگان