• امروز دوشنبه ششم بهمن 1399 

اخبار سازمان اوقاف

مطالب ویژه

 پنجره واحد خدمات الکترونیک

بانک قوانین و دستورالعمل های اوقافی

مزایدات و مناقصات

گزارشات آماری

سروش

سامانه شکايات

فراخوان حمایت از پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری (سال1399)

فراخوان حمایت از پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری (سال1399)

سازمان اوقاف و امور خیریه در راستای انجام رسالت و مأموریت‌های خود در نظر دارد از طریق راهکارهای علمی و کاربردی، حول محورهای ذیل به تحقیق و پژوهش بپردازد. لذا از کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری دعوت می‌نماید تا در زمینه موضوعات ذیل به تدوین پایان نامه و رساله بپردازند.

 دوشنبه 30 تیر 1399   55  0      


سازمان اوقاف و امور خیریه در راستای انجام رسالت و مأموریت‌های خود در نظر دارد از طریق راهکارهای علمی و کاربردی، حول محورهای ذیل به تحقیق و پژوهش بپردازد. لذا از کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری دعوت می‌نماید تا در زمینه موضوعات ذیل به تدوین پایان نامه و رساله بپردازند

حوزه فرهنگی و اجتماعی(مقطع و عناوین)
 1. ارشد-  تأثیر اجرای برنامه های فرهنگی سازمان اوقاف و امور خیریه در پیشگیری از آسیب های اجتماعی
 2. ارشد-  نقش خادمین و هیأت امناء در رشد و شکوفایی بقاع متبرکه (موانع، مشکلات و راهکارها)
 3. ارشد - ارائه مدل مشارکت اجتماعی و برون سپاری در حوزه های فرهنگی سازمان
 4. ارشد-  بررسی و ارزیابی نقش امام زادگان در توسعه حوزه گردشگری و توریسم مذهبی
 5. ارشد - شناسایی و اولویت بندی نیازها و راهکارهای سوق دادن وقف های جدید به سمت نیازهای روز جامعه
 6. ارشد - بررسی و ارائه الگوی چگونگی تعامل با سازمانها و نهادهای بین المللی (مرتبط با وقف)
 7. ارشد-  بررسی و ارائه راهکارهای جلب مشارکت مردم و دستگاههای اجرایی و فرهنگی کشور در اجرای مسابقات قرآنی در سطح (شهرستانی،استانی، ملی و بین المللی)
 8. ارشد - شناسایی نیازها، ضرورت ها و راهبردهای نهاد وقف در حوزه سلامت و راهکارهای ترویج وقف در این حوزه
 9. ارشد بررسی عملکرد NGOهای کار آفرین اجتماعی(به معنای اخص) در توسعه اشتغال و فقرزدایی در بستروقف
 10. ارشد - راهکارهای افزایش نقش نهاد وقف و امور خیریه در توسعه فرهنگی و اجتماعی جامعه
 11. ارشد- بررسی قابلیت های نهاد وقف و امور خیریه در ترویج دین به شیوه های مدرن
 12. ارشد - بررسی نقش وقف و امور خیریه در نظام سلامت جامعه (گذشته، حال، آینده)
 13. ارشد - موانع وقف اموال نقدی و غیر ملکی و راهکارهای رفع آن موانع
 14. ارشد-  نقش و جایگاه بقاع متبرکه در تعلیم و تربیت اسلامی (چالش ها-راهکارها)
 15. ارشد-  بررسی و ارائه الگوی نقش بقاع متبرکه در حفظ و ارتقای هویت فرهنگی - دینی مناطق مختلف کشور
 16. ارشد-  ارئه الگوی هم افزائی فعالیت های خیرخواهانه در بخش های دولتی و غیر دولتی
 17. دکتری - بررسی نقش آموزش عالی در ارتقاء جایگاه وقف و شناسایی چالش های این حوزه با ارائه راهکارهای عملیاتی برای حل آنها
 18. دکتری-  طراحی مدل افزایش نقش و جایگاه وقف و امور خیریه در توسعه محیط زیست و راهکارهای ارتقاء آن
 19. دکتری-  بررسی و تدوین مدل مطلوب (بهینه) نحوه برون سپاری امور فرهنگی و اجرای نیات درسازمان اوقاف و امور خیریه
 20. ارشد - تدوین مدل مطلوب مدل نهادینه سازی جایگاه نهاد وقف در پیشگیری ازآسیب های اجتماعی
 21. ارشد-  تبیین جایگاه امامزادگان و بقاع متبرکه در پیشگیری از آسیب های اجتماعی و راهکارهای تقویت آن
 22. ارشد-  راهکارهای افزایش اثربخشی و ارتقاء بهره وری در حوزه اجرای نیات واقفین
 23.   ارشد- بررسی امکان سنجی برون سپاری اجرای نیات واقفین با محوریت واسپاری اجرای نیات به خیریه ها
 24.  ارشد -بررسی تاثیر اجرای امینانه نیات واقفین بر ترویج فرهنگ وقف در جامعه وراهکارهای بهبود آن
 25.  ارشد -ررسی و ارزیابی سامانه جامع موقوفات در حوزه اجرای امینانه نیات واقفین و ارائه راهکارهایی جهت یکپارچه سازی امور
 26. ارشد -بررسی و ارائه الگوی ساماندهی و بهینه سازی اجرای نیات واقفین
 27.  ارشد- بررسی آینده پژوهی موسسات خیریه در ایران با رویکردهای اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی
 28.  دکتری- بررسی و ارزیابی کارآفرینی اجتماعی و نمونه های موفق آن در ایران
 29.  ارشد- بررسی نقش و سهم موقوفات در آمایش مطلوب سرزمینی
 30.  ارشد- بررسی و ارائه مدل گرایش موقوفات به مراکز و مجموعه های دانش بنیان
 31.  ارشد- نقش موقوفات در بازار کار و تاثیر آن به عنوان یک مولد کار آفرین
 32.  ارشد- بررسی علل عدم پرداخت حقوق موقوفات توسط اشخاص و نهادها
 33.  ارشد- مراحل تغییر نگرشهای مردمی به سازمان اوقاف از آغاز تا کنون و شناسایی پارامترهای تاثیرگذار در هر دوره
 34.  ارشد- آینده شناسی وقف و راهکارهای مطلوب در جهت مسائل الویت دار جامعه با تاکید بر بیانیه گام دوم
 35.  ارشد- بررسی مدل مطلوب در ترغیب حداکثری مردم به وقف های مشارکتی
 36.  ارشد- بررسی جایگاه موقوفات و بقاع متبرکه در اطلس اجتماعی کشور
 37.  ارشد- بررسی عوامل عدم مشارکت مردم برای کمک به بازسازی و عمران بقاع متبرکه
 38. ارشد- بررسی و تحلیل عدالت رویه¬ای و رفتار شهروندی در حفظ موقوفات و ایجاد وقف جدید
حوزه عمران و معماری
 1.  ارشد- بررسی و تأثیر احیای بناهای موقوفه تاریخی در حفظ و ماندگاری موقوفات
 2.  ارشد- نقش وقف در توسعه فیزیکی شهرها و روستاها
 3.  ارشد- بررسی و راهکارهای متناسب سازی کاربری بناهای وقفی با نیازهای روز جامعه
 4.  ارشد- بررسی نقش اراضی وقفی در توسعه فیزیکی شهرها (فرصتها و تهدیدها)
 5.  ارشد- نقش اراضی وقفی در تعیین کاربری اراضی شهرها
 6.  ارشد- روش های مقاوم سازی بناهای تاریخی (مطالعه موردی ساختمان امامزادگان و مساجد)
 7.  ارشد- تاثیر اثر خاک و سازه و میانقاب بر مقاوم سازی سازه های موقوفات و بقاع متبرکه در زلزله
 8.  ارشد- بررسی رابطه استفاده از سازه های هوشمند در بقاع متبرکه و اماکن مذهبی و جلوگیری از اتلاف انرژی
حوزه قرآنی
 1.  ارشد- طراحی مدل اثر بخش پیرامون نحوه تبلیغ و ترویج مسابقات قرآنی (تعیین سطوح مختلف، رسانه های مکتوب و...، محیط ها و ...)
 2.  ارشد -راهکارهای ترویج موقوفات قرآنی و ترغیب مردم به وقف در حوزه قرآن کریم
 3.  ارشد- کارکردهای مختلف مسابقات قرآنی و آسیب ها و چالش های پیش روی آن
 4.  ارشد- آسیب شناسی برگزاری دوره های کوتاه مدت و بلند مدت طرح تربیت حافظان قرآن کریم در کشور
 5.  دکتری- طراحی نظام جامع برگزاری محافل انس با قرآن کریم با رویکرد تأثیر گذاری حداکثری در جامعه (اعم از کرسی تلاوت، محافل مجلسی، ترتیل خوانی، جزء خوانی و...)
 6.  دکتری -تدوین مدل مطلوب (بهینه) نحوه برون سپاری مسابقات قرآن کریم سازمان اوقاف و امور خیریه
 7.  دکتری -مطالعه تطبیقی مسابقات بین‌المللی قرآن کریم (سایر کشورها) از حیث سیاست‌های کلان، فرآیندهای اجرایی و امور فنی.
 8. دکتری -تهیه و تدوین طرح جامع آموزش و ارتقای سطح نخبگان قرآنی (اعم از متسابقین و داوران مسابقات قرآنی) در سطوح مختلف.
 9. دکتری- تدوین مدل مطلوب توسعه وقف و امور خیریه در گسترش و فراگیری حفظ قرآن کریم در کشور
 
حوزه مدیریتی
 1. ارشد- راهکارهای توسعه وقف با بهره گیری از ظرفیت های آموزشی و پژوهشی
 2. ارشد -تدوین مدل مطلوب (بهینه) مدیریت پیمان و نحوه برون سپاری امور خدمات هفت گانه پشتیبانی در سازمان اوقاف و امور خیریه
 3. دکتری- طراحی نظام فنی و اجرایی وقف
 4. ارشد- مدیریت ارتباط با ارباب رجوع در سازمان اوقاف و امور خیریه با بهره گیری از داده کاوی و روش های نوین
 5. دکتری- استاندارد سازی فرایندهای سازمان اوقاف و امور خیریه
 6. ارشد- نقش تکنولوژی¬های جدید در مدیریت موقوفات و اماکن مذهبی
 7. ارشد - بررسی الویت های سرمایه گذاری در موقوفات
 8. ارشد - بررسی و ارائه راهکارهای عملیاتی بکارگیری کارشناسان خبره و رسمی دادگستری برای تخمین اجاره بهای املاک وقفی
 
حوزه اوقافی و حقوقی
 1. ارشد- تدوین جایگاه مطلوب سازمان اوقاف و امور خیریه در تعامل با سایر دستگاهها
 2. ارشد- شناسایی علل عدم اقبال عمومی مردم به خرید و فروش اعیانی موقوفات و راهکارهای حل مشکلات آن
 3. ارشد- بررسی روشها راهکارهای وصول مال الاجاره و پذیره به موقع موقوفات از مستاجرین
 4. ارشد- ارائه شیوه های نوین به منظور استفاده بهینه از رقبات مسلوب المنفعه(اب انبارها/حمام ها...)
 5. ارشد- بررسی اهمیت متن کاوی وقف نامه ها و متون سازمانی
 6. ارشد- بررسی موانع حقوقی در اداره مطلوب موقوفات استان و راه های رفع آن موانع
 7. دکتری- تدوین مدل مطلوب (بهینه) نحوه برون سپاری امور حقوقی سازمان اوقاف و امور خیریه
 8. دکتری -تدوین الگوی مطلوب در مدیریت و تولیت وقف
 9. دکتری- تدوین مدل مطلوب (بهینه) نحوه برون سپاری امور ثبتی و اسنادی سازمان اوقاف و امور خیریه
 10. دکتری- راهکارهای پیشگیری از وقوع جرایم و کاهش پرونده های وقفی در مراجع قضایی
 11. دکتری- تحلیل جامعه شناختی بازخورد شیوه هزینه کرد درآمد موقوفات و بقاع متبرکه توسط سازمان اوقاف و امور خیریه
 12. ارشد - بررسی نقش و جایگاه موقوفات در توسعه اشتغال پایدار با رویکرد افزایش تاثیر موقوفات بر ایجاد اشتغال
 13. دکتری-  امکان سنجی واگذاری مدیریت موقوفات به موسسات و نهادهای مرتبط و کاهش تصدی گری کلان سازمان اوقاف
 14. دکتری-  تدوین مدل مطلوب مبارزه با پدیده خشکسالی و کاهش آبهای زیرزمینی مرتبط با موقوفات زراعی مناطق کویری ایران
 15. ارشد-  آسیب شناسی قوانین و مقررات شهرداری ها در رابطه با حقوق موقوفات
 16. ارشد-  بررسی جایگاه امین در موقوفات متصرفی با توجه به مفاد ماده 5 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف
 17. ارشد - وضعیت تولیت در شرایط حجر متولی با توجه به مفاد ماده 80 قانون مدنی در متولی محجور
حوزه بهره وری اقتصادی
 1. ارشد-  ارزیابی روش های مشارکت در احیا و سرمایه گذاری در اراضی کشاورزی
 2. ارشد - شناخت (ابعاد کامل) جایگاه واقعی وقف در نظام اقتصادی کشور(با توجه به مبانی فقه اسلام، چشم انداز وقف، اقتصاد مقاومتی )
 3. دکتری-  امکان سنجی تشکیل و تکمیل زنجیره تأمین نهاده ها و محصولات کشاورزی حوزه وقف
 4. دکتری-  تدوین الگوی مطلوب در تعامل و استفاده از ظرفیت موقوفات غیر متصرفی و متولیان این نوع از موقوفات
 5. دکتری-  برنامه و الگوی بهینه جهت توسعه و افزایش سرمایه گذاری در سایر حوزه های اقتصادی(به غیراز مسکن، تجارت، صنعت و کشاورزی) با استفاده از ظرفیت و شرایط موقوفات مربوطه(درمانی، آموزشی،بهداشتی و...)
 6. دکتری-  طراحی الگوی یکپارچه حضور، توسعه و افزایش سرمایه گذاری(تنوع بخشی و تشکیل سبد سرمایه گذاری) در بخشهای مختلف اقتصادی با توجه به انواع کاربری موقوفات
 7. دکتری-  تدوین الگوی بهینه برون سپاری فعالیت های اقتصادی با هدف کاهش تصدی گری
 8. ارشد-  تدوین مدل نهادینه سازی جایگاه کشاورزی به منظور ایجاد اشتغال پایدار و کارآفرینی
 9. ارشد - بررسی آسیب های تفکیک و خرد کردن زمین های زراعی وقفی با توجه به سیاست یکپارچه سازی و تسطیح اراضی زمین های زراعی در کشور
 10. ارشد -  ارائه راهکارهای ایجاد و توسعه موقوفات در زمینه انرژی های تجدید ناپذیر
 11. ارشد-  بررسی تاثیر بهره وری موقوفات کشاورزی بر افزایش تولید و اقتصاد مقاومتی
 12. ارشد-  بررسی نقش موقوفات در توسعه کشاورزی و رابطه آن با اشتغال زائی
 13. دکتری-  تدوین مدل بهینه مدیریت درآمد های موقوفات به منظور افزایش حداکثری بهره وری از موقوفات
 14. ارشد-  ررسی چالش های سرمایه گذاری بخش خصوصی در موقوفات و راهکارهای رفع آن
 15. ارشد-  شناسایی روش های سودآور سرمایه گذاری در موقوفات و تعیین نوع سرمایه گذاری، مراحل و میزان سودآوری آنها
 16. ارشد بررسی رابطه سیستم اطلاعات GIS و بروز رسانی اطلاعات رقبات در بهره وری موقوفات
 17. دکتری-  ارائه الگوهای مطلوب جهت تسهیل پیوست نگاری فرهنگی، زیست محیطی و اقتصاد مقاومتی در طرح¬های احداث و توسعه موقوفات
 18. ارشد-  راهکارهای عملیاتی ایجاد آب شیرین کن با استفاده از ظرفیت موقوفات(آب انبارها)
 19. ارشد-  بررسی نقش نیّات واقفین و ارائه الگوی مناسب در توسعه پایدار وقف
 20. دکتری - بررسی راهکار حمایت حوزه های وقفی از طرحهای دانش بنیان در راستای برون رفت از بحران اقتصادی جامعه
 
حوزه فناوری اطلاعات
 1. ارشد- امنیت شبکه و رد یابی ویروس و هکرها در سامانه های سازمانی
 2. ارشد- بررسی رفتار کاربران در استفاده از نرم افزارهای سامانه جامع با رویکرد داده کاوی
 3. ارشد- کاربرد داده کاوی به منظور ایجاد مدیریت دانش در سامانه های اطلاعاتی سازمان اوقاف
 4. ارشد- استفاده از داده کاوی در بهبود مدیریت سامانه اطلاعاتی سازمان اوقاف
 5. ارشد -تشخیص خطا و مشکلات داده ای در سیستم های اطلاعاتی سازمان اوقاف بر اساس داده کاوی
 6. دکتری- ترسیم نقش و جایگاه مطلوب وقف و امور خیریه در توسعه علم و فناوری (بایدها، قابلیت ها، جذابیت ها)
 7. دکتری - تدوین مدل مطلوب (بهینه) نحوه برون سپاری فعالیت های مرتبط با حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان اوقاف و امور خیریه
 8. دکتری - تشخیص خطا و کشف تخلفات در تراکنش های مالی با استفاده از الگوریتم های یادگیر
 9. دکتری - بررسی قراردادها و تشخیص سود و یا زیانده بودن آنها با استفاده از الگوریتم های هوش مصنوعی
 10. دکتری نقش و جایگاه دفاتر پیشخوان دولت و دفاتر خدمات ICT روستایی و راهکارهای عملیاتی کردن آن
 11. دکتری بررسی تراکنش های مالی موقوفات و بقاع متبرکه و تشخیص سرمایه گذاری های صحیح با استفاده از الگوریتم¬های باورعمیق (Deep Learning )
 12. دکتری - طراحی مدل مناسب برای تسهیل فرآیند توسعه نرم افزاری متناسب با نیازهای رده های تخصصی سازمان
 13. ارشد-  ارائه مدل پیشگیری از فساد اداری با ایجاد سامانه نظارت بر عملکرد مدیران
 14. ارشد - بررسی و ارائه مدل روشهای بروز تکنولوژی در جهت تعمیر و حفظ و نگهداری اعیان موقوفات

حوزه روابط عمومی
 1. دکتری-  بررسی و ارائه الگوی ایجاد وقف‌های بین‌المللی بابیت کوین
 2. ارشد-  بررسی و ارائه الگوی ایجاد شبکه‌های اجتماعی وقف
 3. ارشد-  بازاریابی اجتماعی وقف( ایجاد دغدغه برای مردم و راه‌حل توسط خود آن‌ها)
 
شرایط حمایت از پایان نامه
الف- در راستای اهداف، ماموريتها و سياستهای سازمان و در جهت رفع مسائل سازمان باشد.
ب- موضوعات مربوط به سازمان مي بايست در جهت راه هاي جديد براي توسعه و حمايت و يا رفع معضلات عمومي مربوط به سازمان باشد.
ج- کاربردی بوده و قابلیت اجرایی شدن را دارا باشد.
د- به دور از کلی نگريها بوده و بتواند نتايج دقيق و ملموسی ارائه نمايد.
ه – کلیه مراحل پایان نامه از انتخاب عنوان تا دفاع از پایان نامه و رساله را با هماهنگی سازمان انجام شده باشد.
مبلغ و نحوه پرداخت اعتبار (ميزان حمايت مالي)
الف- حمايت از پایان نامه ها به شرح جدول ذيل مي باشد:
كارشناسي ارشد: 5 الی 40 میلیون ریال
دكتري: 10 الی 70 میلیون ریال

ب- نحوه پرداخت:
1. پایان نامه و رساله پس از بررسی و تایید گروه پژوهش سازمان اوقاف و امور خیریه و اولویت بندی از نظر محتوا از حمایت مالی برخوردار می شوند.
2. از پایان نامه و رساله پس از دفاع و انجام اصلاحات و ارائه مجلدات و فایل های آن حمایت می شود.
نکات قابل توجه
1- دانشجو می بایست عنوان و موضوع تحقیق را با هماهنگی گروه پژوهش سازمان تدقیق وانتخاب نماید.
2- دانشجو موظف است پس از آگاهي از تأیید عنوان در سازمان، نسبت به تصويب موضوع و ابلاغ موضوع در دانشگاه اقدام نموده و پروپوزال اولیه را ارسال نماید. (پروپوزال می بایست مورد تأیید استاد راهنما باشد).
3- دانشجو موظف است پس از دریافت تأییدیه پروپوزال توسط سازمان نسبت به ارسال پروپوزال مصوب دانشگاه اقدام نماید.
4- دانشجو موظف است گزارش روند پيشرفت پایان نامه را به گروه پژوهش سازمان ارائه نموده و در صورت نياز با شركت در جلسات بررسي پايان نامه ، گزارش مذكور را حضورا ارائه نمايد.
تبصره : از پايان نامه هایی که به اتمام رسیده و یا بدون هماهنگی با گروه پژوهش سازمان انجام شود، حمایت نمی شود.
5- دانشجو موظف است دو هفته قبل از برگزاري جلسه دفاع، موضوع را به سازمان اطلاع داده و دعوت نماید تا در صورت ضرورت به تشخیص واحد پژوهش نماينده ای از سازمان در جلسه دفاع شرکت نماید.
6- دانشجو مي بايست پس از برگزاري جلسه دفاع از پايان نامه و نهايي شدن آن، موارد زير را در اختيار سازمان قرار دهد:
الف-سه نسخه از پايان نامه مجلد شده به همراه فایل WORD و PDF آن.
ب- ارائه خلاصه پایان نامه در حداقل 2 و حداکثر 4 صفحه ( در خلاصه می بایست مهمترین نتایج پایان نامه و تأثیر اجرای آن برای سازمان، نوشته شود)
تذکر: بر روی جلد و نیز در ذیل صفحه معرفی می بایست جمله «این پایان نامه با حمایت مادی و معنوی سازمان اوقاف و امور خیریه تهیه شده است» درج شده و ممهور به مهر دانشگاه باشد.

آدرس: تهران، خیابان حافظ، خیابان نوفل لوشاتو، سازمان اوقاف و امورخیریه، اداره کل برنامه ریزی،نظارت و تحول سازمانی گروه پژوهش تلفن: 64872402 - 64872406
سایت:oghaf.ir
پست الکترونیکی:

Research.oghaf@yahoo.com
pajoohesh@oghaf.ir
 
برچسب ها  

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر
 

آخرین اخبار

پربازدیدترین اخبار