• امروز شنبه بیست و پنجم مرداد 1399 

مقالات سازمان اوقاف


گروههای مقالات
مطالب ویژه

 پنجره واحد خدمات الکترونیک

بانک قوانین و دستورالعمل های اوقافی

مزایدات و مناقصات

گزارشات آماری

سروش

سامانه شکايات

جدیدترین مقالات

وظیفه شیعه نسبت به امام زمان چیست؟

شنبه 9 تیر 1397          594 رای به این مطلب

پيدايش و چشم انداز وقف خانواده

سه شنبه 19 بهمن 1395          858 رای به این مطلب

وقف چيست ؟

شنبه 21 فروردین 1395          2763 رای به این مطلب

3

2

1