• امروز پنج شنبه ششم تیر 1398 

مقالات سازمان اوقاف


گروههای مقالات
مطالب ویژه

 پنجره واحد خدمات الکترونیک

مزایدات و مناقصات

سروش

سامانه شکايات

جدیدترین مقالات

وظیفه شیعه نسبت به امام زمان چیست؟

شنبه 9 تیر 1397          454 رای به این مطلب

پيدايش و چشم انداز وقف خانواده

سه شنبه 19 بهمن 1395          654 رای به این مطلب

وقف چيست ؟

شنبه 21 فروردین 1395          1469 رای به این مطلب

3

2

1