• امروز جمعه سی ام فروردین 1398 

مدیران اوقاف خراسان شمالی

صفحه ی اصلی / مدیران اوقاف خراسان شمالی

 ایمیل  شماره تماس  تصویر  نام مسئول  سمت
   058-25293101  
 
عظیم آسوده یدکی
 مدیر کل
   058-25293114    محمد هادی سلمان  معاونت توسعه و پشتیبانی
   05825293116    علی اکبرصفری
 معاون فرهنگی و اجتماعی
 m.salehinia@chmail.ir  05825293144    محمد صالحی نیا  ریئس اداره امور قرآنی اداره کل اوقاف
   05825293118    عباسعلی خادمی
 رئیس اداره تحقیق
 Me.Mahmoodi@chmail.ir  05825293115   مهدی محمودی  رئیس اداره حقوقی و ثبتی 
   05825293117    رضا غیاثیان رئیس اداره بهره وری اقتصادی 
 nkh_bazresi@awqaf.ir  05825293111   هادی معلم
کارشناس بازرسی
 
 05825293113   رمضان ناتوان
 کارشناس حراست
 Behnam.Shahjahani@chmail.ir  05825293112   بهنام شاه جهانی
 کارشناس فناوری اطلاعات
 h.sadeghi59@chmail.ir  05825293105   هادی صادقی
کارشناس روابط عمومی
 Mr.Dartoom@chmail.ir     محمد رضا درتومی
کارشناس مالی غیر عمومی
 azim.asoode@chmail.ir  0583-2224575  
علی اکبر صفری
 رئیس اداره بجنورد
   0583-6220780    علی پرهیزگار  رئیس اداره اوقاف شیروان
 AA.Khademi@chmail.ir  0583-37222728    هادی معلم
سرپرست اداره اوقاف اسفراین
   0583-6424430   سعید علی پور صحرا  سرپرست اداره اوقاف فاروج 
   0583-2924889    محمد قربانی
سرپرست اداره اوقاف مانه و سملقان 
   0583-2276484  
 علی فخرانی
سرپرست اداره اوقاف جاجرم