• امروز پنج شنبه بیست و پنجم مرداد 1397 

مقالات سازمان اوقاف


گروههای مقالات
مطالب ویژه

مزایدات و مناقصات

سروش

خدمات غيرحضوري

سامانه شکايات

جدیدترین مقالات

وظیفه شیعه نسبت به امام زمان چیست؟

شنبه 9 تیر 1397          8 رای به این مطلب

پيدايش و چشم انداز وقف خانواده

سه شنبه 19 بهمن 1395          152 رای به این مطلب

وقف چيست ؟

شنبه 21 فروردین 1395          476 رای به این مطلب

3

2

1